3 olulist küsimust (ja vastust) spordiennustuse koefitsientide mõistmiseks

Kuidas mõista koefitsiente spordiennustusportaalides ja teha parim valik parima väärtusega? Loe siit ja saa teada!


Kui teed valitud ennustusportaalis panuseid, on sulle pakutavad koefitsiendid ülitähtsad, sest need määravad, kas külvad oma panustamistegevusega kasumit või hoopis kahjumit. Meie soovitame sul alati enne panuste tegemist teha veidi kodutööd ehk avada mitmes sulle sobivas spordiennustusportaalis kontod ja uurida, millises portaalis saad oma võidu korral kõige rohkem raha tagasi.

Panustamismaailma sügavuti uurides on tähtis teada, mille peale ja kuidas sa oma raha riskid. Selle artikli peamine eesmärk on anda vastused küsimustele, mida spordiennustusest rääkides tihti teada tahetakse:

 • Mida koefitsiendid üldse tähendavad?
 • Kuidas koefitsiente arvutatakse?
 • Miks erinevad ennustusportaalid samadele sündmustele erinevaid koefitsiente pakuvad?

Selleks, et sina koefitsiente näeksid ja nendega panuseid teha saaksid, toimub kulisside taga suur ja keeruline töö koefitsientide arvutamisel. Kui mõistad kas või osa sellest, kuidas kihlvedude vahendajad koefitsiente koostavad, saab sinust parem panustaja, kes mõtleb väärtustele veelgi rohkem kui praegu.

Mida tähendavad panustamiskoefitsiendid?

Kui valid koefitsiendi, et panustada oma valitud sündmuse võidule, siis ükskõik millisele numbrile sa ka ei klikiks, on see kihlveovahendaja arvates sündmuse juhtumise tõenäosus. Lisaks teadlikule ja informeeritud “arvamusele” on koefitsiendi hulgas ka marginaal. See tagab kihlveokontorile kasumlikkuse.

Näiteks: kui sinu panuse koefitsiendiks on 2.00, siis panustad millelegi, millele on kihlveovahendaja andnud 50% tõenäosuse. Tegelikkuses on see tõenäosus umbes 47% ning 3% on lisatud juurde, et garanteerida kihlveokontori marginaal.

Kui oled otsustanud mingile sündmusele panustada, siis võrdle kindlasti erinevaid ennustusportaale ja uuri, millist väärtust on nad valmis sulle pakkuma. Seda praktiseerivad ka kõige paremad panustajad ning see on harjumus, mida tasuks neilt üle võtta. Ülalolevale näitele toetudes – kui panustad millelegi, millel on 50% tõenäosust, kas sa usud tõesti, et sellel on ka reaalselt 50% tõenäosust? Kui teed panuse koefitsiendiga 1.33, mis tähendaks, et sellel valikul peaks olema 75% võidutõenäosust, kas usud, et neil ikka on? 

Üks kõige raskematest kuid ka kõige olulisematest asjadest, millest peaksid panustajana aru saama, on see, kuidas koefitsiendid saavad sulle erinevat väärtust pakkuda. Vaadates vahendajate loodud koefitsiente ja võrreldes neid reaalsete võiduvõimalustega näed kohe ära, kas sinu panus pakub sulle üldse mingit väärtust. Kui arvad, et mingi sündmuse juhtumisel on 50% tõenäosust, siis peaksid otsima võrdseid koefitsiente. Kui sinu spordiennustusportaal pakub aga koefitsienti, mis hindab võiduvõimalust vaid 1/3 peale, siis on see väga madala väärtusega koefitsient ning ühtlasi koefitsient, mida peaksid ilmselt vältima.

Kuidas kihlvedude vahendajad ja spordiennustusportaalid koefitsiente arvutavad?

Kui kihlveokorraldaja arvutab koefitsiente, mida klientidele pakkuda, arvutavad nad esmalt välja nii-öelda puhtad koefitsiendid ning lisavad oma marginaali hiljem juurde.

Näide: jalgpallimängu kihlveo korraldaja arvutab koefitsiente kolmeosalisele “mängu võitja” panusetüübile. Tema arvamuse ja uuringute kohaselt võivad võiduvõimalused välja näha sellised:

 • Meeskond A – 40% võiduvõimalus
 • Meeskond B – 40% võiduvõimalus
 • Viik – 20% võiduvõimalus

See teeb kokku 100%, mis tähendab, et kihlveokontorile ei jää mingit marginaali. Puhtad koefitsiendid sellele sündmusele oleksid järgmised:

 • Meeskond A – 2.50
 • Meeskond B – 2.50
 • Viik – 5.00

Seejärel tuleb lisada marginaal. Marginaali suurus on üldjuhul varem ära otsustatud. Toome näitena, et kihlveovahendaja tahab marginaaliks 6%, mis tähendab, et see protsent peab ka koefitsientides mingil viisil peegelduma. Meeskondadele A ja B antakse kummalegi 42% võiduvõimalust ja viigivõimalus hinnatakse 22% peale. Sellisel juhul on koefitsiendid järgmised:

 • Meeskond A – 2.38
 • Meeskond B – 2.38
 • Viik – 4.55

Need koefitsiendid on pisut madalamad kui koefitsiendid, kuhu marginaali ei ole veel lisatud ning see on see, kuidas kihlveokontorid raha teevad.

Kui teeksid 100 euro eest panuseid kõigile kolmele võimalikule tulemusele, siis oleks tulemuseks see:

 • 40 € meeskonnale A = võidu korral saaksid 95.20 €
 • 40 € meeskonnale B = võidu korral saaksid 95.20 €
 • 20 € viigile = võidu korral saaksid 91.00 €

Kuna ainult üks neist ennustustest läheb täide, siis näed selle näite põhjal, et kui teeksid panuse kõikidele tulemustele, ei saaks sa ikka “nulli jääda”, sest kihlveokontor on koefitsiente arvutades võtnud vaheltkasu.

Miks pakuvad erinevad kihlveokontorid erinevaid koefitsiente?

Kui hakkad panust tegema ja teed “kodutööd” erinevate kihlveokontorite koefitsiente uurides ning märkad, et koefitsiendid on erinevates kohtades erinevad, siis võib sellel olla kaks põhjust:

1.   Iga kihlveokontor määrab erineva marginaali

Kihlveokontoritel on oma kindel üldine marginaal, mille järgi nad oma koefitsiente sätivad, kuid siiski erineb see spordialade lõikes. Näiteks, kui üks kihlveokontor võtab 6% marginaali jalgpallipanustelt, võib ta samas näiteks traavivõistlustelt võtta 10%. Mõni teine kihlvedude organiseerija võib võtta 10% jalgpallipanustelt ja 6% traavivõistlustelt.

2.   Kihlveokontoritel on erinevad arvamused spordisündmuste kohta

Tuleb meeles pidada, et koefitsiente loovad inimesed ning inimestel on erinevad taustalood ja huvid. Kihlveokontorid võtavad tööle koefitsientide koostajad, kes otsustavad, millistele spordisündmustele koefitsiente pakkuda ja milliseid sündmusi vältida. Kui üks kihlveokontor pakub mõnele valitud meeskonnale palju paremaid koefitsiente kui teised pakkujad, siis tähendab see seda, et kihlvedude vahendaja võtab sellele meeskonnale tehtavaid panuseid väga hea meelega vastu, sest nad arvavad, et antud meeskond kaotab.

Nagu sinul, on ka kihlvedude vahendajatel oma arvamus spordisüdmuse kohta. Nemad kasutavad oma arvamust aga koefitsientide valmistamiseks, sina kasutad oma arvust nende koefitsientidega panuste tegemiseks. Nemad on eksperdid ning selleks, et neile “ära teha”, peaksid sa ka ise ekspert olema ning omama eksperdi teadmisi sellest, kuidas koefitsiendid töötavad ja mis on tegelik väärtus.

Tehes panuse oma meeskonnale ja kasutades selleks kõige kõrgemat koefitsienti pakkuvat kihlveokontorit, on neil tegelikkuses selle mängu/sündmuse osas hoopis teine arvamus, kui sul.

Kokkuvõtteks

Kui mõistad, kuidas panustamiskoefitsiendid töötavad ja mis toimub nendega enne, kui neid sulle üldse näidatakse, on sul tegelikult kogu panustamise osas paremad teadmised. See aitab sul välja sõeluda hea väärtusega panused nendest, kus väärtus on olematu ehk panustest, mida võiksid pigem vältida. Selleks, et sinust saaks aina parem panustaja, peaksid sa loomulikult oskama leida kõige paremaid koefitsiente, aga väga oluline on teada, millised neist headest koefitsientidest on väärtuslikud.

Kui järgmine kord panustama asud, mõtle: millised on sulle pakutavad koefitsiendid ja millised on sinu enda ekspertarvamuse põhjal väljaarvutatud tõenäosusprotsendid? Seejärel võrdle neid ja harjuta sellist võrdlemist iga panuse tegemise puhul. 

log in

reset password

Back to
log in